Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform

NESZIP séma

A NESZIP összefogja az Sztv. ITS tartalmú rendszereinek központi moduljait, adatbázisait, szolgáltatásait és az azt működtető környezetet. A NESZIP további feladata még, hogy egycsatornás kapcsolaton keresztül képes legyen biztosítani az összes ITS vonatkozású szolgáltatást a közösségi közlekedési szolgáltatók számára kezdve (az elektronikus jegyrendszertől, egészen az egységes közlekedési adatokon keresztül, a valós idejű információkig). A NESZIP szükségszerűen igénybe vesz a központi rendszereinek működéséhez NESZIP keretein kívüli szolgáltatásokat is, és azokat igény szerint integrálja és egységesíti.

A NESZIP működésének informatikai környezetét a kormányzati felhő képezheti. A központi adatbázisok, rendszermodulok a kormányzati felhőben kerülnek elhelyezésre, amennyiben annak kapacitása ezt lehetővé teszi. A szervezeti erőforrásokat az NMF Zrt. biztosítja. A NESZIP a közlekedési alapadatok tekintetében a már létező – és megfelelő minőségű – adattárakat és szolgáltatásokat integrálja. (Például: Közlekedéstudományi Intézet Transmodel adattár és szolgáltatás, közlekedési hálózati felmérések szolgáltatás, Magyar Közút térképi adattárak).

A Nemzeti Személyszállítási ITS Platform az alábbi elemekből épül fel:

A. Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform – NEJP

A közösségi közlekedési jegyrendszer, a viteldíjbeszedés központi rendszermoduljait, technológiai alapjait, adatbázisait és szolgáltatásait tartalmazó NESZIP modul. Magában foglalja a jegyrendszerek üzemeltetéséhez szükséges elszámoló és alapadat részrendszereket, az országos közlekedési kártyarendszert, a jegyrendszerrel kapcsolatos mobil alkalmazásokat, az interoperábilis díjtermékek átjárhatóságát biztosító modulokat és a központi bevétel regisztráció moduljait. A NEJP része továbbá az egységes és átjárható, országos jegyrendszer megvalósításának kommunikációjához szükséges biztonsági- és alkalmazásmenedzsment is.

 

B. Közlekedési törzsadatok

A NESZIP központosítottan tartalmazza mindazon adatbázisokat, amelyek szükségesek egyrészt a NESZIP szolgáltatások biztosításához, másrészt az átjárható ITS rendszerek kialakításának alapját képezik és a NESZIP-hez csatlakozott közlekedési szolgáltatók számára is fontosak.

Transmodel közlekedési adattár

Az MSZ-EN 12896 szabvány szerint szervezett Transmodel konformitási leírással rendelkező, a NESZIP szolgáltatások és központi üzleti logikák kiszolgálására kialakított, verziókezeléssel ellátott adatbázisok, amelyek lefedik legalább az alábbi területeket:

-közlekedési hálózat által használt infrastruktúra,
-interoperábilis azonosítókkal kiegészített közlekedési hálózat (megállók, útvonalak),
-interoperábilis azonosítókkal kiegészített szolgáltatási leírások, menetrendek (szolgáltatási szakaszok, vonalvezetések, idősémák, időzítési pontok),
-interoperábilis azonosítókkal kiegészített díjtermék adatok (díjszabás, jegyfajták, kedvezmények, jogosultságok).

Infrastruktúra adattár
A közlekedési hálózatok (közúti és vasúti) alaptérképek, térképeken elhelyezett műtárgyak, valamint a KRESZ információk adattára 

 

C. NESZIP törzsadatkezelő rendszer

A NESZIP központi adattáraira épülő, azokat kezelő, adatbázis-importáló és lekérdező szolgáltatások, valamint karbantartó, adatregisztrációs eljárások és „adatbányász” rendszerek. Feladatuk a NESZIP adattárak megfelelő minőségének és elérhetőségének biztosítása.  

 

D. Elektronikus közszolgáltatási menetrend, utazástervező és utasinformációs rendszer

Az ellátásért felelősök által megrendelt személyszállítási közszolgáltatások alágazatoktól (vasúti, közúti, helyi közösségi közlekedés) független kínálata, ami lehetővé teszi az utasok számára az egységes, elektronikus utazástervezést és a szolgáltatás kiválasztását. A központi rendszermodul feladata a megfelelő keresőmotorok (pl. vasúti személyszállítási szolgáltatások) és algoritmusok integrálása, és a NESZIP Transmodel alapú közlekedési adattárára építve (figyelembe véve a valós idejű adatokat) menetrendi és utazás tervezési szolgáltatás nyújtása. A szolgáltatás akár közvetlen felhasználásra alkalmas formában, akár közvetlen felhasználói, interfész nélküli online szolgáltatás formájában is megjelenhet. Az útvonal kínálatokhoz társítható jegyértékesítést a NEJP modul látja el, aminek segítségével akár az IOP-GW keresztüli információ szétosztás, akár a NEJP-KK és NEJP-MA értékesítési szolgáltatásai igénybe vehetők.

 

E. Valós idejű adatcsere – SIRI – központ

A NESZIP-hez csatlakozott közösségi közlekedési szolgáltatók által biztosított, valós idejű forgalmi adatok alapján működő adatcsere központ, amely a járművek valós mozgásának adatai alapján biztosítja - a SIRI - CEN/TS 15531 európai szabvány implementálására építve - a valós idejű megállóhelyi és menetrendi információkat, szolgáltatásteljesítési mutatókat és adatokat. A SIRI központ biztosítja egyrészt a közösségi közlekedési szolgáltatók közötti, központosított megosztást, valamint az elektronikus közszolgáltatási menetrend, utazástervező és utasinformációs rendszer valós idejű adatokkal történő ellátását is. További felhasználási lehetőség még a szolgáltatás minőségbiztosítási területén a menetrendszerűség adatalapú ellenőrzése, a közösségi közlekedési szolgáltatók, valamint az ellátásért felelősök számára a szükséges adatok megadása a közszolgáltatási szerződés teljesítésének vizsgálatához.

 

F. Műszaki előírások – dokumentumtár

A NESZIP műszaki előírások dokumentumtára a folyamatosan karbantartott és publikált információk megosztására szolgál.  A NESZIP feladata a személyszállítási ITS rendszerek számára meghatározni azon műszaki előírásokat, amelyek a központi adatok és szolgáltatások használatán túl, képesek biztosítani az egységes működést. A szabványokon és technológiai ajánlásokon kívül, a végrehajtási módszertanok és alkalmazási rendszerleírások, valamint követelmények határozzák meg a csatlakozó rendszerek működését.

 

G. NESZIP koordináció

A személyszállítási közszolgáltatások területén üzemelő ITS rendszerek központi rendszerhez való csatlakozásának koordinációja, a személyszállítási ITS szolgáltatások szabályozásához szükséges koordináció, a tématerületet érintő jogszabályi és a közlekedési kormányzati döntések előkészítése szintén a NESZIP feladatkörébe tartozik. A feladat ellátása érdekében a terület és a rajta lévő rendszerek beható ismeretén túl, a NESZIP ITS rendszereinek kialakítása és üzemelése során szerzett tapasztalatok, tudásanyag, valamint szakmai kompetencia is elengedhetetlenül szükséges.

 

H. NESZIP működtetés

A NESZIP ITS rendszereinek és szolgáltatásainak kialakítása, megtervezése, fejlesztése, finanszírozásának megoldása és üzemeltetése alkotja a működtetés feladatcsomagját. A NESZIP informatikai rendszerei – a tervek szerint és jellegüknél fogva is – a kormányzati felhő infrastruktúrájára épülnek és a kormányzati biztonsági szolgáltatást (GOV CA) alkalmazzák, abban az esetben, ha ezek a szolgáltatások képesek befogadni és kiszolgálni a NESZIP-et. A működtetés teljes rendszere és szervezése, valamint támogató rendszerei alkotják a technológiai bázist a NESZIP működéséhez.

 

I. NESZIP ügyfélszolgálat

A NESZIP a központi ITS szolgáltatások elérhetőségének támogatására ügyfélszolgálatot tart fenn. Az ügyfélszolgálat elsősorban a csatlakozó rendszerek irányából érkező és a működést érintő kérdések, problémák és felvetések kezelésére szolgál. Az ügyfélszolgálat elérhetőségére a telefonos (call center) és a web lapon keresztüli csatornák részesülnek előnyben, melyek kiszolgáló infrastruktúrát igényelnek. A beérkezett megkeresések nyilvántartását és eszkalációs folyamatait célszerű a megfelelő ITIL szabványalapokon működő, hibajegy-kezelő rendszerrel lefedni.