Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform

NEJP séma

A NESZIP legfontosabb és legösszetettebb alrendszere a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform (NEJP). A NESZIP ITS rendszerei közül a viteldíjbeszedés támogatása megköveteli a személyszállítási közszolgáltatások értékesítésének és az utazások ellenőrzött jogosultságának, a kedvezmény felhasználásának központi rendszerekkel történő támogatását. Már az Új Széchenyi Terv is célul tűzte ki a közösségi közlekedésben az átjárható, elektronikus azonosító használatának megvalósítását. Ennek megfelelően a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform feladata azon rendszerek és szolgáltatások biztosítása, amelyek lehetővé teszik e cél elérését.

A Nemzeti Egységes Jegyrendszer Platform közforgalmú közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos moduljai az alábbiak:

A. NEJP Közlekedési Kártya rendszer – NEJP KK

A NEJP egyik legfontosabb modulja a Közlekedési Kártya rendszer. A NEJP közlekedési kártya egy NEK alapú, intelligens utas média felhasználásával kialakított, média és szerver alapú elektronikus viteldíj-beszedési rendszer[1].
A közlekedési és utazási jogosultságok, díjtermékek és azonosító adatok a kártyán és az utas egyéni közlekedési számláján is virtuálisan tárolásra, vezetésre és kezelésre kerülnek. A rendszer akciólisták[2] alkalmazásával biztosítja a szerver oldali kezelhetőséget, de mód van a kártyán tárolt adatok alapján a gyors, offline ellenőrzésre és a tranzakciók utófeldolgozására[3] is.

A NEJP KK egy olyan kártyás rendszer, amely a hozzá csatlakozó szolgáltatók, valamint alkalmazás és díjtermék értékesítők felé terminál szintű szolgáltatásokat biztosít. A NEJP KK biztosítja a szükséges eszközmenedzsmentet, adattárolást, a tranzakció kezelést és feldolgozást, valamint további a NEJP két moduljával közösen az utas-, kártya-, díjtermékszámla nyilvántartást és a személyszállításhoz kapcsolódó közlekedési alkalmazás menedzsmentet. Természetesen a NEJP KK is a NEJP általános biztonsági modulját használja a kulcsmenedzsment és a monitor funkciók ellátásához.

 

B. NEJP Biztonsági alrendszer – NEJP SBS (PKI)

A NEJP Biztonsági Alrendszer biztosítja minden NEJP rendszeren belüli modul számára a kulcsmenedzsment és a biztonsági monitoring szolgáltatást.
A kulcsok és a tanúsítványok létrehozását, ezek nyilvántartását, valamint a kulcsok szétosztását ez a modul végzi. A támadások és behatolások detektálása, az illetéktelen hozzáférések figyelése is a biztonsági modul feladatai közé tartoznak.

 

C. NEJP Mobil termékek és alkalmazások alrendszer – NEJP MA

A NEJP nem csak az utas médián megtestesült termékértékesítést támogatja. Éppen ezért a NEJP mobil termékek és alkalmazások alrendszer körébe tartozó, virtuális utas médián megjelenő közlekedési díjtermékek kezelését és használatát ezen modul biztosítja.

A NEJP MA három alaptermékre épül:

Helyi mobiljegy 

Elsősorban az időalapú jegyek ideális megvalósítási platformja, de jól használható a  vonaljegyek elektronikus megoldásaként is. NFC technológiára építő megoldással (ott ahol a járművek NFC matricával felszereltek) okos telefonon futó mobil alkalmazással, vPOS fizetéses rendszermag kerül kialakításra, amely később egyéb helyi termékek integrálását is lehetővé teszi. Az üzleti modellben a viszonteladóként megjelenő NMF Zrt. az elszámoláshoz az NMFR számlázási és elszámolási rendszerét használja fel.

Vasúti mobiljegy

Alapját alapvetően a MÁV online jegyértékesítési interfészének mobil alkalmazáson keresztüli megjelenítése és mobil fizetési megoldással történő integrálása képezi. A mobil alkalmazás, tehát a minősített vasúti kereső-, és tarifáló motort használja fel. Az ellenőrzéshez QR kódot és vizuális jegyinformációt jelenít meg az okos telefonok kijelzőjén. Az üzleti modellben viszonteladóként megjelenő NMF Zrt. az elszámoláshoz az NMFR számlázási és elszámolási rendszerét használja fel.

Helyközi közúti mobiljegy

A helyközi (távolsági, regionális, elővárosi) rendszerben alkalmazható viszonylati jegyek értékesítését ellátó rendszer a NESZIP Transmodel adattáraira építve és a NESZIP utazástervező képességeit felhasználva központi tarifáló motorral kialakított mobil alkalmazást biztosít az okos telefonokra. A fizetési megoldáson túl az ellenőrzési metodika és alkalmazás (szintén okos telefon platformokra kialakítva) is a rendszer része.

 

D. NEJP Alkalmazás és azonosító kezelő rendszer

A NEJP Közlekedési Kártya és a NEJP mobil termékek és alkalmazások modulja is megköveteli egy alkalmazás kezelő alrendszer működését. A NEJP alkalmazás és azonosító kezelő központ az alkalmazások azonosítását, leképzését, életútját és nyilvántartását kezelő rendszer. Ugyanez a modul tart kapcsolatot az IOP-GW-hez tranzakcionálisan kapcsolódó elektronikus jegyrendszerekkel azért, hogy az interoperábilis díjtermék hordozók azonosítóit (valós és virtuális utas médiák, mobilalkalmazások virtuális jegyei) egy közös csatornán és leképzésben tudja átadni az IOP-GW modulnak.

 

E. NEJP Elszámolás – Clearing

A NESZIP rendszer mellett kiépített Nemzeti Mobilfizetési Rendszer szerves részét képező számlakezelő rendszermodul felhasználásával a NEJP rendszeren belüli számlanyilvántartást a számla, valamint a bevétel szétosztáshoz szükséges kereszt-elszámolási kimutatások elkészítését végző modul. A NEJP a bevételek és felhasználások tranzakciói alapján az alábbi számlák nyilvántartását biztosítja:

díjtermék nyilvántartás (díjfajták, kedvezmény fajták, kedvezmény jogosultságok, valamint díjcsoportok szerinti bevétel és utazási teljesítmény)

díjtermék hordozó nyilvántartás (utasmédia),

utas szintű számlanyilvántartás (anonimizált szolgáltatási nyilvántartás egyedi azonosítóval, valamint külön személyi adatok a rendelkezéshez),

szolgáltató, díjtermék tulajdonos, alkalmazástulajdonos (gyűjtő és elszámolási számlák nyilvántartása és kezelése).

 

F. NEJP Interoperábilis átjáró – NEJP IOP-GW

A NEJP IOP-GW jelenti minden olyan rendszer szolgáltatásainak és átjárhatóságának biztosítását, ami a NEJP környezetén kívüli viteldíj-beszedési rendszer. A szemantikai (tartalmi) szinten túl a NEJP KK és a NEJP MA rendszerek fizikai és folyamat szintű interoperabilitást is megvalósítanak. Ehhez a modulhoz kapcsolódó minden elem (terminál, adatkezelő rendszer, kártya, mobil telefon, számítógép, stb.) automatikusan interoperábilis működést biztosít a NEJP-en belül. Azon rendszerek, amelyek részben vagy teljes egészében eltérő szisztéma szerint kerültek kialakításra, mint a NEJP, ott az IOP-GW az a modul, ami a szemantikai interoperabilitást megvalósítja a különféle rendszerektől érkező tranzakciós adatok alapján, úgy hogy mindezt egy közös azonosító rendszer használatával végzi el.

 

G. NEJP Bevétel regisztrációs szerver

A NAV számára adatszolgáltatást biztosítani tudó szerver megoldás, ami a nem pénztárgép minősítésű jegykiadó gépek és terminálok értékesítési adatait képes továbbítani.

 

[1]- A NEJP KK egy szerveren tárolt adatokkal dolgozó rendszer, amely (a szükséges mértékben)a médián is tárolt adatok segítéségével biztosítja a szerverektől független adatkezelés lehetőségét .
[2]- Akciólisták az elektronikus jegyrendszerben, a kártya és szerver közötti szinkronizációt biztosító olyan megoldások, amelyek felhasználásával a terminálok a szerveren tárolt és nyilvántartott jogosultságokat a kártyán automatikusan felírják, törlik, vagy blokkolják.      
[3]- Az offline módban kezelt kártyák tranzakcióinak rendszeresen időszakonként a központba történő juttatását követő feldolgozás – kvázi online üzemmód.