Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform

A NEJP bemutatása

A Magyar Kormány stratégiai programjaiban célul tűzte ki a közforgalmú közlekedés megújítását és az “ugyanazon elektronikus igazolással” igénybe vehető elektronikus viteldíj fizetési rendszerek bevezetését.

Stratégiai célok

-         Az állam által szabályozott közhiteles megszemélyesítésen alapuló egységes elektronikus közlekedési kártyarendszer biztosítása.

-         Az állam által adott kedvezmények kezelésének és elszámolásának támogatása.

-         Személyre szabott állami kedvezmény rendszer kialakításának támogatása, az egyéni személyes kedvezményszámlák bevezetésének támogatása.

A NEJP a közösségi közlekedési jegyrendszer, a viteldíjbeszedés központi rendszermoduljait, technológiai alapjait, adatbázisait és szolgáltatásait tartalmazó NESZIP modul. Magában foglalja a jegyrendszerek üzemeltetéséhez szükséges elszámoló és alapadat részrendszereket, az országos közlekedési kártyarendszert, a jegyrendszerrel kapcsolatos mobil alkalmazásokat, az interoperábilis díjtermékek átjárhatóságát biztosító modulokat és a központi bevétel regisztráció adattovábbítás moduljait. A NEJP része továbbá az egységes és átjárható, országos jegyrendszer megvalósításának kommunikációjához szükséges biztonsági-, és alkalmazásmenedzsment is.

A NEJP létrehozásának egyik fontos eredménye a rendszer által biztosított átláthatóság. Mind az egyes közszolgáltatók, mind pedig tulajdonosaik, vagyis az önkormányzatok, illetve az állam számára a közösségi közlekedés árbevételeit teszi átláthatóvá, ezzel jelentős mértékben járul hozzá a közösségi közlekedés gazdálkodásának optimalizálásához. A NEJP megvalósítása a közép- és hosszútávon fenntartható hazai közösségi közlekedés egyik alapvető feltétele.